International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) approved national board for India

Page 1 of 1764 Results 1 - 50 of 88200

Title Date

M Gurudayal

Hyderabad

#NUM!

Sravanthi Kolanu

Hyderabad

#NUM!

M Harika

Hyderabad

#NUM!

Shimani Yadav

Hyderabad

#NUM!

Sai Hema Abburu

Hyderabad

#NUM!

Bhargavi Dontul

Mumbai

#NUM!

Yogesh Potbhare

Pune

#NUM!

Anshul Shukla

Mumbai

#NUM!

Neha Jaiswal

Pune

#NUM!

Prasad Khomane

Mumbai

#NUM!

Vishwas Rana Salvaji

Pune

#NUM!

Rahul Mahobia

Mumbai

#NUM!

Abhinav Gupta

Pune

#NUM!

Shreyansh Singh

Mumbai

#NUM!

Guravaiah Tudum

Pune

#NUM!

Savio Samson Saldanha

Mumbai

#NUM!

Pratibha Jha

Mumbai

#NUM!

Mathiyarasu M

Pune

#NUM!

Sneha Sharma

Mumbai

#NUM!

Sonu Bansal

Mumbai

#NUM!

Sharvary Warghane

Pune

#NUM!

Sherwin Alex Lobo

Mumbai

#NUM!

Tejaswini Desai

Mumbai

#NUM!

Suraj Nirala

Pune

#NUM!

Pratik Pathrabe

Pune

#NUM!

Priyanka P

Chennai

#NUM!

Amandeep Kaur

Delhi & Ncr

#NUM!

Rashmi Ramdas

Chennai

#NUM!

Aparna Anishetty

Hyderabad

#NUM!

Arunvir Kaur

Mumbai

#NUM!

Shilpi Chatterjee

Pune

#NUM!

Sayali Rahul Bokil

Pune

#NUM!

Tharangini N

Coimbatore

#NUM!

Rarima Rajeev N N

Kochi

#NUM!

Vignesh.D .

Chennai

#NUM!

Jeffrey Rubin Duke Ponnuraj .

Chennai

#NUM!

Shankari Bhattacharyya .

Chennai

#NUM!

S. Jenifa Subha Priya .

Chennai

#NUM!

Abinaya Prabhakaran V

Chennai

#NUM!

Karthika R

Chennai

#NUM!

Thayappan C

Chennai

#NUM!

Vrunda Bharat Shah

Mumbai

#NUM!

Madhumati Roy

Mumbai

#NUM!

Nevil Prafulkumar Modi

Mumbai

#NUM!

Rahul Prakash Sakpal

Mumbai

#NUM!

Diwa Arunashree

Mumbai

#NUM!

Juhi Sharma

Mumbai

#NUM!

Vishakha Atmaram Patil

Mumbai

#NUM!

Soumi Chatterjee

Mumbai

#NUM!

Viraj Ranjan Padte

Mumbai

#NUM!

Page 1 of 1764 Results 1 - 50 of 88200