International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) approved national board for India

Page 1 of 1918 Results 1 - 50 of 95889

Title Date

M Gurudayal

Hyderabad-

#NUM!-

Sravanthi Kolanu

Hyderabad-

#NUM!-

M Harika

Hyderabad-

#NUM!-

Shimani Yadav

Hyderabad-

#NUM!-

Sai Hema Abburu

Hyderabad-

#NUM!-

Bhargavi Dontul

Mumbai-

#NUM!-

Yogesh Potbhare

Pune-

#NUM!-

Anshul Shukla

Mumbai-

#NUM!-

Neha Jaiswal

Pune-

#NUM!-

Prasad Khomane

Mumbai-

#NUM!-

Vishwas Rana Salvaji

Pune-

#NUM!-

Rahul Mahobia

Mumbai-

#NUM!-

Abhinav Gupta

Pune-

#NUM!-

Shreyansh Singh

Mumbai-

#NUM!-

Guravaiah Tudum

Pune-

#NUM!-

Savio Samson Saldanha

Mumbai-

#NUM!-

Pratibha Jha

Mumbai-

#NUM!-

Mathiyarasu M

Pune-

#NUM!-

Sneha Sharma

Mumbai-

#NUM!-

Sonu Bansal

Mumbai-

#NUM!-

Sharvary Warghane

Pune-

#NUM!-

Sherwin Alex Lobo

Mumbai-

#NUM!-

Tejaswini Desai

Mumbai-

#NUM!-

Suraj Nirala

Pune-

#NUM!-

Pratik Pathrabe

Pune-

#NUM!-

Priyanka P

Chennai-

#NUM!-

Amandeep Kaur

Delhi & Ncr-

#NUM!-

Rashmi Ramdas

Chennai-

#NUM!-

Aparna Anishetty

Hyderabad-

#NUM!-

Arunvir Kaur

Mumbai-

#NUM!-

Shilpi Chatterjee

Pune-

#NUM!-

Sayali Rahul Bokil

Pune-

#NUM!-

Tharangini N

Coimbatore-

#NUM!-

Rarima Rajeev N N

Kochi-

#NUM!-

Vignesh.D .

Chennai-

#NUM!-

Jeffrey Rubin Duke Ponnuraj .

Chennai-

#NUM!-

Shankari Bhattacharyya .

Chennai-

#NUM!-

S. Jenifa Subha Priya .

Chennai-

#NUM!-

Abinaya Prabhakaran V

Chennai-

#NUM!-

Karthika R

Chennai-

#NUM!-

Thayappan C

Chennai-

#NUM!-

Vrunda Bharat Shah

Mumbai-

#NUM!-

Madhumati Roy

Mumbai-

#NUM!-

Nevil Prafulkumar Modi

Mumbai-

#NUM!-

Rahul Prakash Sakpal

Mumbai-

#NUM!-

Diwa Arunashree

Mumbai-

#NUM!-

Juhi Sharma

Mumbai-

#NUM!-

Vishakha Atmaram Patil

Mumbai-

#NUM!-

Soumi Chatterjee

Mumbai-

#NUM!-

Viraj Ranjan Padte

Mumbai-

#NUM!-

Page 1 of 1918 Results 1 - 50 of 95889