International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) approved national board for India

Page 1737 of 1764 Results 86801 - 86850 of 88200

Title Date

Vishnupriya Selvaraj

Bangalore

2007-04-29

Vishnupriya Unnikrishnan

Bangalore

2015-03-14

Vishnuraj Divakar

Cochin

2007-11-25

Vishnuvardhan Reddy Ambati

Mumbai

2014-07-05

Vishnuvardhan Reddy Vema

Hyderabad

2014-03-08

Vishnuvarthan Balakrishnan

Chennai

2008-04-20

Vishnuvarthini R

Chennai

2010-09-24

Vishram Madan Sawant

Mumbai

2014-05-11

Vishranth Vasan

Bangalore

2015-11-30

Vishranthee G

Chennai

2014-07-19

Vishranti Dnyanadev Patil

Mumbai

2016-03-15

Vishranti Korde

Pune

2007-10-28

Vishu Mathur

Jaipur

2014-08-08

Vishu Vashishth

Delhi & Ncr

2014-04-26

Vishva Thakkar

Baroda

2016-05-07

Vishvambruth Jt

Bangalore

2012-02-18

Vishvani Raja Thakkar

Ahmedabad

2015-05-29

Vishvas Ratnakarrao Trikutkar

Pune

2013-03-25

Vishvas Tyagi

Hyderabad

2008-08-24

Vishvesh Amrut Deshpande

Pune

2010-03-28

Vishvesh Kurdukar

Pune

2010-12-22

Vishvesh Singh Parihar

Mumbai

2009-11-15

Vishvnath Pratap Singh

Delhi & Ncr

2014-02-23

Vishwa Bharathi

Madurai

2012-09-15

Vishwa Shanthi Vardhan M

Hyderabad

2011-04-25

Vishwa Venkata Reddy

Kolkata

2008-12-21

Vishwadeep

Bangalore

2009-04-24

Vishwadeep Singh

Delhi & Ncr

2010-08-01

Vishwadeep Somsing Rajput

Mumbai

2009-12-20

Vishwajeet Chavan

Pune

2009-02-18

Vishwajeet Saxena

Bangalore

2015-10-10

Vishwajeet Singh

Noida

2016-08-08

Vishwajeet Singh Rawat

Delhi & Ncr

2010-02-07

Vishwajeet Singh S

Hyderabad

2013-12-30

Vishwajit A Tekade

Pune

2006-10-15

Vishwajit Bhanudas Jadhav

Pune

2016-08-31

Vishwajith Mallya Ullal

Bangalore

2012-05-05

Vishwambhar Borde

Mumbai

2012-08-23

Vishwamitra Mishra

Bangalore

2011-10-22

Vishwanath B Sunkad

Bangalore

2012-11-10

Vishwanath Basavaraju

Bangalore

2014-09-17

Vishwanath Hosatti

Bangalore

2011-04-17

Vishwanath K P

Hyderabad

2013-05-25

Vishwanath Kened

Bangalore

2011-07-03

Vishwanath Konapur

Hyderabad

2008-07-06

Vishwanath KS

Chennai

2008-04-20

Vishwanath Kulkarni

Bangalore

2014-04-10

Vishwanath Malakar

Pune

2016-03-30

Vishwanath Mihirkumar Pal

Pune

2015-09-26

Vishwanath Narayan Kanchagar

Chennai

2013-02-25

Page 1737 of 1764 Results 86801 - 86850 of 88200